Coucarach Ninja Skater w walce z nałogiem!

Niektórzy mogą go pamiętać z czerwca zeszłego roku.

Coucarach Ninja Skater powraca i tym razem wyrusza przeciwko złu - jakim bez wątpienia jest palenie tytoniu.

Riderzy: Cristián, Antonio, Reto, Kevin, Manolo, Luxo

04-THE COUCARACH NINJA SKATER CONTRA EL TABACO

Share to FacebookShare to TwitterShare to MySpaceStumble ItShare to RedditShare to Delicious