Wysoka Piona Dla Madrid Longboards!

Każdego roku, 17,3 mln ludzi na świecie umiera na choroby układu krążenia i z przyczyn związanych z udarem mózgu.

Liczba ta będzie się zmniejszać, wraz ze zwiększoną świadomością ludzi.

Madrid Longboards, z każdej sprzedanej deski Weezer, przekazuje część dochodów na programy prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Wszystko to po to, aby ludzie na całym świecie mogli cieszyć się dłuższym i lepszym życiem.

Świetna Akcja! Wysoka Piona MADRID LONGBOARDS!

Share to FacebookShare to TwitterShare to MySpaceStumble ItShare to RedditShare to Delicious